Många ungdomar som använder ecigg röker också cigaretter.1 Det finns vissa bevis för att ungdomar som använder e-cigaretter kan vara mer benägna att röka cigaretter i framtiden.
Specifikt fann en 2018 National Academy of Medicine rapport att det fanns några bevis för att e-cigarettanvändning ökar frekvensen och mängden cigarettrökning i framtiden.4
E-cigg kan också användas för att leverera andra droger, inklusive marijuana; i 2016, ungefär en tredjedel av amerikanska mellan-och gymnasieelever som någonsin har använt en e-juice till ecigg rapporterade att använda marijuana i enheten.
Men e-cigarettanvändning bland ungdomar är fortfarande osäker, även om de inte går vidare till framtida cigarettrökning.